Müzik

Çocuğun içinde var olan yaratıcı güçlerin açığa çıkmasına ortam hazırlayan, temelinde ritim, hareket ve konuşma olan, insanların içlerinden geldiği gibi müzik yapıp, dans etmesine, doğaçlama yapmasına olanak tanıyan, insana bütün sanatsal alanları kombine ederek öğrenme, keşfetme, deneme ve yaratma ortamı sunan bir eğitim anlayışıdır. Öğrencilerimiz ritim duygusunun gelişimine yardımcı olan orff çalgılarını kullanıp eğlenirken, bizde yeteneklerinin tespiti ve yönlendirilmesini sağlamış oluyoruz.

Bu eğitim anlayışında, kazandırılması hedeflenen sosyal psikolojik davranış ve becerilerden bazıları; bağımsız karar verebilme, sorumluluk bilinci, dayanışma, sosyal duyarlılık, tolerans ve değerlilik duygusunun artmasıdır

Sanat, çocukların çevresi hakkındaki genel bilgisinin ve içsel dünyasının yansımasıdır.

Sanat eğitimi çocukların bireysel fikirlerini ve duygularını ifade edebilmelerine fırsat verir, estetik duygusunu ve yaratıcılıklarını geliştirir, İçinde yaşadığı toplumla kendisi arasındaki ilişkiyi anlayabilmesine ve toplumla iletişim kurabilmesine yardımcı olur. Yani çocukların kendilerini ve dünyayı anlama yetenekleri artar.

Sanatsal ilgileri erkenden açılmış, erken yaşlarda sanat eğitimi almaya başlamış olan çocuğun sonraki yıllarda yeteneklerini ve yaratıcılık gücünü geliştirip estetik bir düzeye ulaşabileceği gibi, iyiyi, güzeli, doğruyu seçme becerisi kazanacağı da bir gerçektir. Zira; Sanat eğitimi çocuğun çevresini daha iyi algılayıp değerlendirmesini sağlar. Yalnızca bakmayı değil görmeyi, duymayı, işitmeyi de öğrenir.

Okulumuzda sanat eğitimi görsel, sözel, işitsel ve dramatik sanat alanlarının tümünü kapsamaktadır.