Görsel Sanatlar

Mavi Umut Kolejinde Görsel Sanatlar Dersinde plastik sanatların her alanında öğrencinin kendisini en iyi şekilde ifade edebileceği tekniklerin tümünü öğreterek kendisine en uygun teknikle düşünce gücünü geliştiriyor ve yaratıcılığını en iyi şekilde ön plana çıkarıyoruz. Bu şekilde çizemiyorum yapamıyorum gibi klasik bahaneleri de ortadan kaldırıyor, her sınıfta her öğrencinin Görsel sanatlar dersinde aktif rol almasını sağlıyoruz.

Türk eğitim sistemimizde haftada bir iki saatle önem verdiğimiz görsel sanatlar dersimizde amacımız; Çocukların yaratıcılık yönlerini geliştirmek. Temel sanat bilgilerini çocuğun yetenek düzeyine paralel olarak kazandırmak. Çocukların çevre ile ilgili gözlemlerini, izlenimlerini, duygularını, düşüncelerini ifade edebilme yeteneği kazandırmak. Çocukların okul ve okul sonrası yaşantılarını, olumlu etkileyecek iyi alışkanlıklar kazandırmak. İş sevgisi aşılamak ve rastladıkları zorlukları kendi iradeleriyle yenebileceklerini öğretmek.

Aletleri ve malzemeleri tanıtmak, bunlar arasındaki ilişkileri ve kullanışlarını anlatıp öğretmek. Sanatın özgürlük olduğunu kavratmak ve Diğer dersleriyle ilişkilendirerek çok yönlü bakış açısı kazandırmaktır. 

Resim genel anlamda bireyin iç dünyasının kâğıt üzerine aktarılmış biçimi ve zihinsel gelişim göstergesidir. Birey yani öğrenci kendi iç dünyasını görsel sanatlar dersin de özgürce kâğıdına çizerek boyayarak keserek yapıştırarak istediği malzeme ve istediği boyutta yansıtır.

Bunu yaparken de aklını kullanır, düşünür karar verir ve uygular. Bu şekilde hem öğrenir hem de kendisini ifade eder. İyi bir görsel sanatlar dersi eğitimi alan öğrenci sıradan ezberden klişeleşmiş matematik formüllerini kullanmaktansa farklı formüller üretmeye çalışır, yaratıcılığını da katarakta işi daha da büyütür. 

Cümlenin yüklemini bulmak için her cümlede otomatiğe bağlayıp yüklem sondadır diyerek cümleye bakmaz cümleye daha farklı sorular sorar yüklemin cümlenin neresinde olduğu konusuna daha farklı yaklaşır, 1453 İstanbul un fethi hakkında Fatih Sultan Mehmet karadan neden gemileri yürütmüş diye gerçekten merak eder. Araştırır inceler. Her formül, her cümle, her harita unutmayalım ki; bir sanat ürünüdür. 

Rönesans sanatçılarından Leonardo Da Vinci Ne kadar iyi bir ressam ise aynı zamanda bir mimar bir bilim adamıdır. Kendisi Öğretmeni Ressam Verrochio’nun atölyesine çırak olarak girip görsel sanatlar eğitimi almıştır.

Kısaca Görsel Sanatlar Dersimizde öğreniyor, uyguluyor, öğretiyor, düşünüyor ve sorguluyoruz. Tüm bunları da diğer derslerimizde de farkında ve ya farkında olmadan kullanıyoruz. Daha ne olsun...