Drama

Öğrencilerin kendilerini ifade ederken kullandıkları sözel ifadelerin yanında beden dillerini, jest ve mimiklerini de kullanabilmelerine yardımcı olurken; bunun yanı sıra oynadığı rolü tam olarak yansıtabilmelerine, gerçekle hayal arasındaki farkı anlayabilmeleri sağlanır.