Matematik

Matematiksel kavramları ve sistemleri anlayabilecek, bunlar arasında ilişkiler kurabilecek, bu kavram ve sistemleri günlük hayatta ve diğer  öğrenme alanlarında kullanabilecek,

Matematikte veya diğer alanlarda ileri bir eğitim alabilmek için gerekli matematiksel bilgi ve becerileri kazanabilecek,

Mantıksal tüme varım ve tümden gelimle ilgili çıkarımlar yapabilecek,

Tahmin etme ve zihinden işlem yapma becerilerini etkin kullanabilecektir.

Matematiğe yönelik olumlu tutum geliştirebilecek, öz güven duyabilecek,

Problem çözme stratejileri geliştirebilecek ve bunları günlük hayattaki problemlerin çözümünde kullanabilecek,

Sistemli, dikkatli, sabırlı ve  sorumlu olma özelliklerini geliştirebilecek bireyler yetiştirmektir.