Hayat Bilgisi

Hayat Bilgisi dersinin hedefi; öğrencinin içinde yaşadığı toplumla uyum içinde olmasını sağlamak, öğrencinin sahip olduğu bilgi, tutum ve becerileri geliştirmektir.

Hayat Bilgisi derslerinde

  • Öğrencilerin ihtiyaçları, ilgileri, hazır bulunuşluk seviyesi göz önünde tutularak ders işlenmektedir.
  • Bilinenden bilinmeyene, basitten karmaşığa, kolaydan zora, yakından uzağa ilkesine uyularak öğretim yapılmaktadır.
  • Öğrencilerimizin sınıf ortamında öğrendiklerini gerçek yaşamda uygulayabilmelerini sağlamak, öğrenmekten keyif alan öğrenciler yetiştirmek, kendisi ve toplumsal çevresiyle barışık olan öğrenci merkezli çalışmalar yapmak, çağın gerektirdiği bilgi donanımına sahip olan öğrenciler yetiştirmek dersimizin hedefidir.